Kemahiran Saintifik.


Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.Cerita sebuah  kelas, di  pinggir bandar....

Cikgu: pelajar-pelajar cuba lihat di luar jendela, apakah yang kamu lihat?
Pelajar 1: langit yang luas warna biru cikgu
Pelajar 2: burung terbang dengan formasi v.
Pelajar 3: pokok yg daun-daunnya sudah kekuningan cg.
Cikgu: terima kasih semua , ok kenapa langit berwarna biru? Burung  terbang dengan formasi v dan daun               pokok berwarna kekuningan?
Pelajar 3: kerana pokok itu tidak cukup air .
Cikgu: apa akan berlaku jika pokok itu tidak cukup air?
Pelajar 2: ia akan mati.
Cikgu: jadi apa yg harus kita lakukan?
semua pelajar: siram air cg.....


Fakta mengenai burung:
           
Kepakan sayap burung di depan, memberi “daya dukung” bagi burung di belakangnya. Burung di belakang tidak perlu susah-payah menembus ‘air wall’ di depannya. Hasilnya, seluruh kawanan burung dapat menempuh jarak terbang 71 % lebih Jauh dari terbang bersendirian. 


Cerita tersebut adalah pembelajaran yang menerapkan Kemahiran Saintifik iaitu kemahiran untuk menjalankan sains. Terdapat dua kategori kemahiran iaitu kemahiran proses sains dan manipulatif. 
Apakah yang dimaksudkan dengan SAINS itu sendiri? 
Jawapan mengenai Sains mungkin berbeza-beza ia mungkin boleh jadi satu cara mengetahui alam, boleh jadi satu bidang ilmu tentang alam juga bidang kajian alam. Pendapat yang berbeza melalui kata kunci yang sama iaitu alam terjadi kerana perspektif manusia itu berlainan anatara satu dan yang lain.

Lihat sahaja situasi di atas apabila guru menyuruh melihat luar jendela, ada pelajar melihat ke tanah, ada yang mendongak ke langit walaupun melalui jendela yang sama.

Kemahiran Proses Sains.

1) memerhati
 • Proses mengumpul maklumat tentang objek melibatkan sebahagian atau semua deria.
 • cth: daun pokok itu bewarna kuning.
2) mengelas
 • proses memerhati dan mengenalpasti perbezaan dan persamaan.
 • cth: daun pokok yang bersaiz besar lebih banyak bewarna kuning bebanding daun kecil.
3) mengukur dan menggunakan nombor
 • kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai.
 • cth:menyukat bacaan termometer yang direndam dalam air panas.
4) membuat inferens.
 • Kemahiran membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa  bedasarkan pemerhatian, logik dan pengalaman awal.
 • cth: daun pokok itu kuning kerana tidak cukup air.
5) meramal
 • kemahiran menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku/
 • cth; pokok itu akan mati jika tidak cukup air.
6) berkomunikasi
 • kemahiran merujuk kepada menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
7) menggunakan perhubungan ruang dan masa
 • kebolehan memperihalkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa.
 • cth: dalam masa sejam sebuah kereta boleh dipandu sejauh 80Km dengan halaju sekata.
8) mentafsir maklumat
 • kebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 • cth: jika lebih besar Q, lebih panjang O
9) mendefinasi secara operasi
 • memberitahu apa yang perlu dibuat setiap langkah.
 • cth: mengukur jarak mengufuk pancutan air.
10) mengawal pembolehubah
 • satu faktor keadaan atau hubungan yang boleh diubah.
11) membuat hipotesis
 • menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan inferens
 • cth: semakin tinggi tekanan semakin jauh jarak mengufuk pancutan air.
12) mengeksperimen
 • kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis, merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi.

"Sekolah kasih adalah sekolah yang datang dari nurani bersih"
                                                                 -Tunggu Teduh Dulu-
                                                                 -Faisal Tehrani-

    0 ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...