ambillah hikmahnya....


Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang


"Ucapan terima kasih yang keluar dari mulut orang yang mensyukuri kebaikanmu akan terdengar lebih merdu daripada kicauan burung dan desiran angin musim semi. Ia juga jauh lebih indah daripada gemerisik reranting pohon atau alunan suara para biduan."


Kemahiran Saintifik.


Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.Cerita sebuah  kelas, di  pinggir bandar....

Cikgu: pelajar-pelajar cuba lihat di luar jendela, apakah yang kamu lihat?
Pelajar 1: langit yang luas warna biru cikgu
Pelajar 2: burung terbang dengan formasi v.
Pelajar 3: pokok yg daun-daunnya sudah kekuningan cg.
Cikgu: terima kasih semua , ok kenapa langit berwarna biru? Burung  terbang dengan formasi v dan daun               pokok berwarna kekuningan?
Pelajar 3: kerana pokok itu tidak cukup air .
Cikgu: apa akan berlaku jika pokok itu tidak cukup air?
Pelajar 2: ia akan mati.
Cikgu: jadi apa yg harus kita lakukan?
semua pelajar: siram air cg.....


Fakta mengenai burung:
           
Kepakan sayap burung di depan, memberi “daya dukung” bagi burung di belakangnya. Burung di belakang tidak perlu susah-payah menembus ‘air wall’ di depannya. Hasilnya, seluruh kawanan burung dapat menempuh jarak terbang 71 % lebih Jauh dari terbang bersendirian. 


Cerita tersebut adalah pembelajaran yang menerapkan Kemahiran Saintifik iaitu kemahiran untuk menjalankan sains. Terdapat dua kategori kemahiran iaitu kemahiran proses sains dan manipulatif. 
Apakah yang dimaksudkan dengan SAINS itu sendiri? 
Jawapan mengenai Sains mungkin berbeza-beza ia mungkin boleh jadi satu cara mengetahui alam, boleh jadi satu bidang ilmu tentang alam juga bidang kajian alam. Pendapat yang berbeza melalui kata kunci yang sama iaitu alam terjadi kerana perspektif manusia itu berlainan anatara satu dan yang lain.

Lihat sahaja situasi di atas apabila guru menyuruh melihat luar jendela, ada pelajar melihat ke tanah, ada yang mendongak ke langit walaupun melalui jendela yang sama.

Kemahiran Proses Sains.

1) memerhati
 • Proses mengumpul maklumat tentang objek melibatkan sebahagian atau semua deria.
 • cth: daun pokok itu bewarna kuning.
2) mengelas
 • proses memerhati dan mengenalpasti perbezaan dan persamaan.
 • cth: daun pokok yang bersaiz besar lebih banyak bewarna kuning bebanding daun kecil.
3) mengukur dan menggunakan nombor
 • kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai.
 • cth:menyukat bacaan termometer yang direndam dalam air panas.
4) membuat inferens.
 • Kemahiran membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa  bedasarkan pemerhatian, logik dan pengalaman awal.
 • cth: daun pokok itu kuning kerana tidak cukup air.
5) meramal
 • kemahiran menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku/
 • cth; pokok itu akan mati jika tidak cukup air.
6) berkomunikasi
 • kemahiran merujuk kepada menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
7) menggunakan perhubungan ruang dan masa
 • kebolehan memperihalkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa.
 • cth: dalam masa sejam sebuah kereta boleh dipandu sejauh 80Km dengan halaju sekata.
8) mentafsir maklumat
 • kebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 • cth: jika lebih besar Q, lebih panjang O
9) mendefinasi secara operasi
 • memberitahu apa yang perlu dibuat setiap langkah.
 • cth: mengukur jarak mengufuk pancutan air.
10) mengawal pembolehubah
 • satu faktor keadaan atau hubungan yang boleh diubah.
11) membuat hipotesis
 • menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan inferens
 • cth: semakin tinggi tekanan semakin jauh jarak mengufuk pancutan air.
12) mengeksperimen
 • kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis, merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi.

"Sekolah kasih adalah sekolah yang datang dari nurani bersih"
                                                                 -Tunggu Teduh Dulu-
                                                                 -Faisal Tehrani-

    Menuai hasil pembelajaran

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Penyayang .

"Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal."

Sebelum sesi pengajaran dimulai, setiap guru harus mempunyai matlamat (goal) dan objektif untuk dicapai. Tahukah anda apakah perbezaan antara matlamat dan objektif?

Objektif: sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek.

Contoh: seorang guru ingin pelajarnya memahami isi kandungan yang diajarnya pada hari tersebut. Jika guru tersebut mengajar tentang hukum newton, objektif guru tersebut adaalah supaya pelajarnya boleh menakrifkan hokum newton tersebut dan aplikasinya dalam kehidupan sebenar.
Matlamat: sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
Contoh: Jangka panjang adalah mengenai masa depan oleh ia mungkin megenai kehidupan masa depan pelajar mereka yang berkaitan kerjaya. Kerana masalah utama pelajar setelah tamat belajar adalah kerjaya.

Objektif pembelajaran adalah lebih am daripada hasil pembelajaran.  Hasil pembelajaran adalah satu penyataan yang menjelaskan apa yang pelajar tahu, pengetahuan, sikap, kemahiran dan nilai. Terdapat tiga domain hasil pembelajaran: kognitif, afektif, psikomotor.

Komponen Hasil Pembelajaran.
1) Frasa merujuk kumpulan sasaran.
2) Kata kerja aktif
3) Objek bagi kata kerja
4) Konteks atau keadaan
5) Standard atau kriteria.

contoh situasi hasil pembelajaran.
Setelah berakhirnya sesi pembelajaran, pelajar boleh mengukur arus dengan menggunakan ammeter pada bacaan dua titik perpuluhan.

"the universe is abundance, get what you want"

PERSOALAN.

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Penyayang..

Hidup sememangnya penuh persoalan..tapi jangan pernah menyerah..

Pembelajaran hari ini menekankan aspek persoalan iaitu Teknik KWHL...
tahukah anda apa itu KWHL?
KWHL merujuk kepada...
 1.      What you know?
 2.      What you want to know?
 3.      How to find out?
 4.      What you learned?
Setelah pembicangan dan pembentangan dibuat elemen pendidikan yang merangkumi aspek pengajaran, pembelajaran, teknologi, instruksi dan penaksiran akhirnya dapat dianalisa dalam bentuk what you learned?

Pendidikan adalah proses pelajar mempelajari sesuatu, ia boleh berlaku dalam tiga kaedah  iaitu secara formal, informal dan nonformal. Pendidikan formal adalah satu kaedah pendidikan yang terancang diperoleh secara langsung melalui institusi pendidikan. Pendidikan informal ialah pembelajaran secara tidak langsung yang diterima tanpa berasaskan sukatan pelajaran. Pendidikan nonformal pula proses pembelajaran yang diperoleh melalui aktiviti kelab, persatuan dan sebagainya. 

Pendidikan merangkumi pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran adalah proses menyampaikan ilmu yang memerlukan guru dan pelajar atau audiens. Pengajaran bukan hanya melibatkan guru tetapi dalam skop pendidikan di sekolah guru diperlukan unruk berlakunya sesi pengajaran dalam kelas. Pembelajaran adalah menerima dan membina ilmu melalui kemahiran,sikap, kreativiti dan sebagainya.

Dunia teknologi tanpa sempadan turut menginovasikan dunia pendidikan apabila teknologi digunakan sebagai satu sumber untuk memudahkan proses pembelajaran. Teknologi bukan sahaja alat tetapi juga idea yang membantu proses pendidikan. Instruksi adalah pemudah cara sama ada melalui guru atau medium lain. proses pengumpulan data tentang apa yang pelajar tahu dan mampu lakukan dipanggil penaksiran. Penaksiran boleh dilakukan antara guru dan pelajar atau pelajar dengan pelajar untuk satu pendidikan yang lebih baik.

"guru adalah jurutera manusia yang membina muzium kebaikan"
KAEDAH PENGAJARAN.

Dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Adakah seorang guru perlu mengajar subjek yang perlu diajar atau mengajar pelajar?

MODEL PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME.

Premis asas.

 • Pelajar membina, meruntuh (deconstruct), dan membina semula pengetahuan mereka sendiri.
 • Membina, meruntuh dan membina semula sesuatu makna ialah pembelajaran.
 • Pembelajaran berlaku apabila pelajar menstrutur emula idea sedia ada mereka dengan menghubungkaitkan idea baru dengan yang lama.

Prinsip.
 • Pembelajaran ialah proses yang berterusan dan aktif.
 • Pembelajaran melibatkan aktiviti mental dan juga sosial.
 • Pembelajaran melibatkan bahasa.
 • Pembelajaran perlu ada konteks.
 • Pelajar memerlukan pengetahuan untuk belajar.
 • Pembelajaran memerlukan masa yang mencukupi.
 • Metakognis (kesedaran dan kebolehan mengawal)

Model 4 Fasa.

Permulaan / cungkil idea.

 1. Buat perkaitan dengan pengalaman pelajar.
 2. cungkil idea pelajar.

  Struktur / struktur semula idea.

  1. Aktiviti meneroka.
  2. Hands-on, minds-on, hearts-on.
  3. Penaksiran

   Aplikasi idea.

   1. Aktiviti penggayaan.
   2. Penyelesaian masalah.
   3. Penaksiran.

    Refleksi / Penutup

    1. Membanding pengetahuan baru dengan idea lama.
    2. Membuat kesimpulan.
    3. Penaksiran.

     Apakah maksud model?
     Model ialah perwakilan struktur yang meringkaskan apa yang kompleks.

     "Hidup siapakah yang tulen, yang tiada model untuk ditiru?"
                                                            - Perempuan Politikus Melayu.-
                                                            -Faisal Tehrani-     PENAKSIRAN (ASSESSMENT)

     Secara umumnya apabila diajukan apa itu penaksiran? Ramai sekali yang menjawab penilaian, tetapi dari konteks seorang guru,penaksiran adalah....


     • Proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan lakukan.
     Langkah yang boleh diambil oleh seorang guru untuk membuat penaksiran adalah melalui beberapa kaedah iaitu...


     • Bertanya soalan.
     • kuiz
     • mengumpul data
     • memberi tugasan dan lain-lain.

     IMAGINE...

     ASSESING STUDENT NEEDS

     Content:
     1) How is life without energy?


     .....living in the dark, unable to keep warm, turn on a light or boil a kettle     ...life would be stuck because there nothing to do as we really depend on energy to do work. This is a massive problem, one that destroys lives. without energy people's ability to earn a living is also severely affected.


     2) How does energy shortage affect our life

     Without electricity there is no access to radios, computers or the internet, this means no access to vital information such as radio programmes about farming techniques, flood warnings or local news.
     Lack of energy means people struggle to start a simple business like; sewing, welding, or battery recharging which could be their way permanently out of poverty. so human cannot survive  in this world as now everything need energy to work.


     3) What do you know about nuclear energy? Can it be the dominant energy source in Malaysia? justify your answer.


     Nuclear energy originates from the splitting of uranium atoms in a process called fission. At the power plant, the fission process is used to generate heat for producing steam, which is used by a turbine to generate electricity.

     In my opinion it can't be the dominant energy source in Malaysia because there are a lot of energy that we can develop in Malaysia. It also can be dangerous if disaster happen and leakage of nuclear happen.

     Utusan Malaysia Online - Rencana

     Utusan Malaysia Online - Rencana
     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...